Bestyrelsen

Horsens Bowlingklub.
Postadresse: Allegade 42 st., 8700 Horsens
E-mail: horsensbowlingklub@gmail.com

Formand & seniorleder: Flemming Nielsen
Tlf.: 20 40 28 25
E-mail: fl.saaby2403@gmail.com
Kasserer: Erik Jespersen
Tlf.: 23 61 66 08
E-mail: erik-j@stofanet.dk
Bestyrelsesmedlem: Michael Schmidt
Tlf.: 20 40 63 43
E-mail: michael@allright.dk
Bestyrelsesmedlem : Richard Markussen
Tlf.: 42 79 77 01
E-mail: Markussen1603@gmail.com
Bestyrelsesmedlem & webmaster: Claus Hesel
Tlf.: 22 75 67 38
E-mail: claushesel@gmail.com
Bestyrelsessuppleant: Karen Sørensen