Generalforsamling i HBK 91 til afholdelse 26. februar 2020

Som annonceret i december følger nedenfor dagsordenen for vores ordinære generalforsamling i HBK 91. .

Husk at vi denne dag bowler fra kl. 18 – 19.30.

Generalforsamlingen afholdes derefter kl. 19.45, og vi har borde nederst i restauranten.

Vi vil gerne opfordre alle medlemmer til at møde op til generalforsamlingen. Hvis du er passivt medlem, kunne du jo benytte lejligheden til at komme og bowle først. Husk at tilmelde dig senest mandag 24. februar på sms til Claus Hesel på mobil 22 75 67 38, så vi kan nå at reservere baneplads til dig!

Her er dagsordenen – opdateret efter udløb af fristen for indsendelse af forslag:

Bemærk, at bestyrelsen stiller forslag om ændring af bestyrelsens størrelse.